asbest­sanering i Stockholm

Stockholm Riv & Asbestsanering är auktoriserade för att hantera hälsofarliga ämnen.
Vi uför saneringsarbeten i Stockholm med omnejd.

Vad är asbest?

Asbest totalförbjöds 1982 men kan finnas kvar i byggnader från 1950-1960-talet. I dessa byggnader är det vanligt att det finns asbest i bl.a. kakelfix och kakelfog, rörisoleringar samt i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan även förekomma i isoleringsmaterial, elkablar och golvmaterial.

Asbest består av små fibrer som frigörs vid borrningar, rivningar och sågningar. De små fibrerna kommer in i lungorna och kan på sikt orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Låt oss ta hand om saneringen!

Asbestsanering Rivning Stockholm

Stockholm Riv & Asbestsanering är auktoriserade inom asbestinventering och asbestsanering och har lång erfarenhet av sanering av asbest och andra hälsofarliga ämnen.

Vi är med dig hela vägen från undersökning och asbestanalys till sanering och bortforsling.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Allt inom Sanering

Sanering Stockholm

Stockholm Riv & Asbestsanering erbjuder:
Asbestsanering, PCB-sanering, radonsanering och brandsanering.

Vi utför även:

Luktsanering
Specialsanering
Klottersanering


Brandsanering

Stockholm Riv & Asbestsanering utför snabb och säker brandsanering som inkluderar besiktning, inventering av lösöre samt sanering och återställning.

Radonsanering

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Kontakta oss för hjälp med professionell mätning och sanering av radon.

PCB-Sanering

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. Ämnena upptäckes på 1960-talet och har mycket skadliga effekter på djur och människor. I Sverige användes PCB framförallt under bostadsbyggandet på 60-talet. PCB förbjöds 1972.
Vi utför mätning av PCB-halter och PCB-sanering i alla typer av fastigheter.

Ring för offert

Välkommen att ringa om du har frågor eller vill ha en offert!
Stockholm Riv & Asbestsanering AB arbetar i hela Stockholm.

Tel: 076-215 53 38

Kontakt »