Rivning och asbest­sanering i Stockholm

Välkommen till Stockholm Riv och Asbestsanering

Sanering och rivning i Stockholm

Stockholm Riv & Asbestsanering utför allt inom asbestsanering, PCB-sanering, radonsanering, brandsanering, luktsanering, klottersanering och rivning. Företaget ligger i Stockholm och vi utför saneringsuppdrag och rivningsentreprenader till kunder över hela Sverige.

Stockholms Riv & Asbestsanering innehar alla nödvändiga tillstånd för arbete med kemiska ämnen.

Rivning » Sanering »

Produkter

Vi säljer godkänd saneringsutrustning som t.ex. ansiktsmasker, overaller, säckar och tejper.

Produkter »


Auktoriserade för sanering av asbest

Asbest består av små fibrer som frigörs vid borrningar, rivningar och sågningar. De små fibrerna tar sig in i lungorna vid inandning och kan på sikt orsaka allvarliga lungsjukdomar. Användning av asbest totalförbjöds i Sverige 1982.

Stockholm Riv & Asbestsanering är auktoriserade inom asbestinventering och asbestsanering och har lång erfarenhet av sanering av asbest och andra hälsofarliga ämnen som PCB och radon. Vi utför även brandsanering och klottersanering i Stockholm.

Asbestsanering »

Ring för offert

Välkommen att ringa om du har frågor eller vill ha en offert!
Stockholm Riv & Asbestsanering AB arbetar i hela Stockholm.

Tel: 076-215 53 38

Kontakt »